INSPIRACE Z KNIHOVEN: Regionální knihovna Karviná pomáhá

DENISA HAVLÍČKOVÁ

Regionální knihovna Karviná slouží z velké části také hendikepovaným lidem. Nevidomí a slabozra­cí mají v knihovně možnost vyzkoušet jinak pro ně těžko dostupné moderní metody čtení. Knihov­na nabízí zvukové knihy, mluvené slovo, bodové knihy (knihy v Braillově písmu), barevnou stolní kamerovou lupu i počítače s hlasovým výstupem.

„Obsluhujeme hendikepované lidi z celého re­gionu a připravujeme pro ně programy, při kterých například v našem kině pouštíme filmy se speciálně namluveným či psaným textem,“ přibližuje tuto oblast práce knihovny její ředitelka PhDr. Halina Molinová.

Biblioterapie, čtení, workshopy a nejen to pro Domov Alzheimer v Darkově

Právě v těchto dnech zahajuje Regionální knihovna Karviná aktivní spolupráci s Domovem Alzheimer v Darkově. Zaměstnanci knihovny budou prostřed­nictvím biblioterapie, workshopů, přednášek i čte­ní pomáhat klientům Domova při léčbě i zábavě.

CO JE TO BIBLIOTERAPIE

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby k emoč­nímu vnímání. Může sloužit k rozvoji lidské osobnosti a smyslem této terapie je zejména uvolnit nahromaděné napětí, nalézt, přijmout a vyrovnat se s problémem, znovuobnovit radost ze života či podpořit osobní spokojenost. Četba pozitivně ovlivňuje psy­cho­­­somatický stav léčeného a posiluje jeho psy­chickou odolnost a vyrovnanost. Navíc po­má­há k rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického myšlení či komunikačních dovedností.

JAK BUDE SPOLUPRÁCE PROBÍHAT A CO NA KLIENTY ČEKÁ?

Díky aktivitě paní ředitelky a zakladatele Domova Alzheimer Ing. Radka Žádníka se klienti Domova budou moci účastnit terapií, zajímavých přednášek, čtení i návštěv či work­shopů. Cílem pracovníků knihovny bude pomocí literatury, časopisů, poslechu, besed i přednášek navodit klientům příjemnou reminiscenci (vracení se v době). Tato metoda moderní psychoterapie má dnes velký úspěch a díky speciálně vytipované literatuře se tak klienti mohou léčit velmi příjemnou formou.

Téměř vše týkající se programu terapií budou zabezpečovat pracovníci knihovny. Zaměstnanci Domova Alzheimer pak budou s klienty program absolvovat, aby jim byli neustále nablízku a v případě potřeby pomohli pracovnicím knihovny s organizací i realizací konkrétní terapie.

Jak paní ředitelka knihovny, tak pan ředitel domova doufají, že ze spolupráce vyplynou i další možnosti a požadavky. Oba se navíc shodují, že mezi jejich zaměstnanci bude probíhat velmi úzká spolupráce a komunikace. Jednou z možností širšího propojení služeb jsou také skupinové progra­my pro klienty Domova přímo v budově knihov­ny, na jejichž realizaci se již nyní pracuje.

Co říká k nově vzniklé spolupráci jeden z jejích iniciátorů Ing. Radek Žádník? „Jsem nesmírně rád, že se povedlo uzavřít oboustranně prospěšnou spolupráci s Regionální knihovnou Karviná. Jedním z našich hlavních cílů je klientům Domova Alzheimer poskytovat stále nové zážitky a permanentně zvyšovat kvalitu našich služeb, čemuž prá­vě spolupráce s karvinskou knihovnou může významně napomoci. Byl bych moc rád, kdybychom touto myšlenkou inspirovali třeba i jiná obdobná zařízení po celé republice.“


Diskuze ke článku "INSPIRACE Z KNIHOVEN: Regionální knihovna Karviná pomáhá"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2