NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

ISAMADIJEVA, C. A. Istoriografija bibliotečnogo de­la v Kazachstane (1917–1991 gg.): monografija. [Historiografie knihovnictví v Kazachstánu (1917–1991): monografie.]  Pavlodar: Kereku, 2014. 223 stran.

ISBN 978-601-238-396-6

Kdb 9.807/B

SCHULDT, Karsten. Bibliotheken erforschen ihren Alltag: ein Plädoyer. [Knihovny prozkoumávají každodenní život.] Berlin: Simon Verlag für Biblio­thekswissen, 2014. 156 stran.

ISBN 978-3-940862-65-5

Kla 40.098

Vers la bibliothèque globale: l’Agenda 21 dans les bibliothèques / sous la direction de Loachim Schö­pfel et Chérifa Boukacem-Zeghmouri; preface de Jean Schepman. [Směrem ke globální knihovně: agenda 21 v knihovnách.] Paris: Electre-Éditions du Cercle de la Librairie, 2014. 168 stran. Collection bibliothèques.

ISBN 978-2-7654-1421-6

Kfe 39.981

ZEEGERS, Margaret a Deirdre BARRON. Gate­kee­pers of knowledge: a consideration of the library, the book and the scholar in the western world. [Zprostředkovatelé vědomostí: úvaha o knihovně, knize a vědci v západním světě.] Oxford: Chandos, 2010. xi, 134 stran. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-505-3

Kdb 39.496

Organizace knihovních fondů

OLIVER, Gillian a Fiorella FOSCARINI. Records management and information culture: tackling the people problem. [Řízení záznamů a informační kultura: řešení lidského problému.] London: Facet Publishing, 2014. xiv, 178 stran: ilustrace. Facet books for archivists and records managers.

ISBN 978-1-85604-947-4

Oaae 40.084

RDA: resource, description & access: 2015 revision: includes changes and updates through April 2015 / developer in a collaborative proces led by the Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC). [RDA: zdroj, popis a přístup: revize 2015: obsahuje změny a aktualizace k dubnu 2015.] Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Assciation; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2015. iv, přibližně 1050 stran v různém stránkování.

ISBN 978-0-8389-1346-8 (American Library Association)

ISBN 978-0-88802-346-9 (Canadian Library Association)

ISBN 978-1-78330-074-7 (Chartered Institute of Library and Information Professionals)

Odab 40.182

ZEREK, Bogdan Filip. The preservation and protection of library collections: a practical guide to mi­crobiological controls. [Uchovávání a ochrana knihovního fondu: praktická příručka mikrobiologické kontroly.] Kidlington: Chandos, an imprint of Elsevier, 2014. xxvii, 453 stran: barevné ilustra­ce, grafy, tabulky. Chandos information professional series.

Ola 40.023

Sítě knihoven

The National Library for Children and Young Adults annual report 2013. [Výroční zpráva Národní knihovny pro děti a mládež 2013.] Seoul: National Library for Children and Young Adults, 2014. 48 stran: barevné ilustrace, tabulky.

ISSN 2005-4378

Teh 9.794/B

Rossijskaja nacional’naja biblioteka: k 200-letiju so dnja otkrytija / glavnyj redaktor A. V. Lichomanov. [Ruská národní knihovna: k 200. výročí otevření.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacional’naja biblioteka, 2014. 311 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-5-8192-0465-8

Taa 40.179

SIVANIČOVÁ, Andrea a Ľubica LIPTÁKOVÁ. Prešovská knižnica P. O. Hviezdoslava včera a dnes, 1925–2015. Prešov: Knižnica P. O. Hviezdoslava, 2015. 24 stran: ilustrace (převážně barevné).

Tec 9.819/B

Služby knihoven

BOJKOVA, Ol’ga Feoktistovna. Rabota bibliotek po protivodejstviju rasprostraneniju ekstremistskich materialov: metodičeskije rekomendacii. [Aktivity knihoven proti rozšiřování extremistických ma­teriálů: metodická doporučení.] Moskva: Paškov dom, 2013. 109 stran. Biblioteka bibliotekarja.

ISBN 978-5-7510-0593-1

Sd K 55283

VINCENT, John. LGBT people and the UK cultural sector: the response of libraries, museums, archives and heritage since 1950. [LGBT lidé a kulturní sektor Spojeného království: odezva knihoven, muzeí, archivů a dědictví od roku 1950.] Farnham: Ashgate, 2014. xix, 210 stran.

ISBN 978-1-4094-3865-6

Sbd 39.860

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2