PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází KKL, ANL a Anopress

POKLUDA, Zdeněk. Unikátní kolekce baťovských novin. Magazín Zlín, 2016, č. 3, s. 8.

Článek ve stručnosti popisuje zajímavý tisk firmy Baťa, který je k nahlédnutí v Informačním centru Baťa. Toto centrum je součástí Univerzitní knihovny T. Bati ve Zlíně (http://www.tomasbata.com/) a nabízí mimo jiné unikátní kolekci baťovských novin ze tří kontinentů.

MOLINOVÁ, Halina. Biblioterapie: psychoterapie, která využívá léčebné účinky četby. Veřejná správa, 2016, 27(3), s. 16–17. ISSN 1213-6581.

Ředitelka Regionální knihovny Karviná nám předkládá článek, ve kterém popisuje navázání spolupráce této knihovny s Domovem Alzheimer v Darkově v Moravskoslezském kraji. Popisuje budování adekvátního knihovního fondu, postupně obměňovaného pomocí cirkulačních souborů knihovny. Dále se zaměřuje na cíle zaměstnanců knihovny, kteří docházejí do Domova nejméně jedenkrát týdně a snaží se prostřednictvím literatury, periodik, hudby, besed a přednášek pomoci klientům tohoto zařízení zkvalitnit jejich život. Závěr článku nabízí i aktivity, při kterých mohou klienti docházet přímo do knihovny.

HEMOLA, Hanuš a Jaroslav CÍSAŘ. Tíživá situace Národní knihovny bez nové budovy. Biblio: o knihách ze všech stran, 2016, 4(9)(2), s. 22–24. ISSN 2336-1921.

Rozhovor s náměstkem generálního ředitele Národní knihovny PhDr. Hanušem Hemolou osvětluje příčiny možného zavření této instituce na dobu několika let a důsledky z toho vyplývající. Popisuje stávající situaci Národní knihovny z hlediska umístění sbírek, poskytování služeb a pracovního zázemí zaměstnanců. V poslední části se článek věnuje popisu již proběhlých (hotových) oprav Klementina.

Peníze pro knihovny! Krajským knihovnám půjde 1,1 miliardy korun. Veřejná správa, 2016, 27(4), s. 9. ISSN 1213-6581.

Příspěvek popisuje Výzvu č. 25 vyhlášenou v rámci specifického cíle 3.1 IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Finance jsou určeny krajským knihovnám nebo knihovnám plnícím funkci krajských knihoven (mimo Prahu). Podpora se bude týkat kromě zvýšení ochrany (konzervování, restaurování a digitalizace) fondů také například zvyšování bezpečnosti návštěvníků knihoven aj.

ŠKYTOVÁ, Alžběta. Den s audioknihou. Biblio: o knihách ze všech stran, 2016, 4(9)(3), s. 14. ISSN 2336-1921.

Autorka popisuje akci Den s audioknihou a její průběh. Představuje místa, kde se audioknihy četly, dále vydavatelství, která je nabídla (včetně zmínky o odměnách pro dárce krve), knihovny a jejich speciální nabídky audioknih v rámci této akce.

PILAŘ, Martin a Jan NĚMEC. Při čtení nahlas texty rozkvetou. Host: literární měsíčník. 2016, č. 3, s. 51. ISSN 1211-9938.

Rozhovor s Martinem Pilařem o audioknihách, jejich vzniku, porovnání s elektronickými i tištěnými knihami. Autor v rozhovoru stručně popisuje vznik vydavatelství OneHotBook, zabývající se vydáváním audioknih. Dále je uveden výběr titulů pro zpracování ve formě audioknih, porovnání trhu se zahraničím (například s Německem) aj.

ZMRHAL, Vladimír a Miloš LAIN. Národní technická knihovna v provozu. Stavebnictví: časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů. 2016. č. 1, s. 34. ISSN 1802-2030.

Autoři v příspěvku popisují technické řešení vnitřního prostoru budovy Národní technické knihovny v Praze. Při analýze „chování“ budovy byla použita energetická počítačová simulace. Autoři nás podrobněji seznamují s technickým řešením této zcela průchozí budovy, dále vysvětlují aktivaci betonového jádra, model dvojité fasády, celkový model knihovny a na závěr přidávají zkušenosti z provozu budovy.

KRATOCHVÍL, Petr. E-knihy: řekněte NE chaosu. CHIP: počítačový magazín. 2016, č. 3, s. 94. ISSN 1210-0684.

Autor na začátku analyzuje výhody a nevýhody elektronických knih (z hlediska pořízení, stahování, formátů aj.). Poté seznamuje s bezplatným nástrojem na třídění knih Calibre, který si lze volně stáhnout. Popisuje kroky vedoucí k jeho instalaci i praktickému využití (například možnosti třídění e-knih, konverze formátů, nahrání knih do čtečky atd.).

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2