CONTENTS – INHALT

CONTENTS

Topic – Research of libraries

83_ Research into libraries’ technical and spatial facilities. Part One | Vít Richter, Vladana Pillerová

How to

88_ Libraries collaborating with wikiprojects | Jiří Dufka

92_ Libraries and the elderly | Zlata Houšková

Events

94_ From Teplice to Hradec Králové (1973–2016).

Forty years of Czech museum and gallery librarians’ meetings | Alena Petruželková, Štěpánka Běhalová

99_ The Bull’s Eye Konference 2017 focused on the younger generation | Petra Rašková

100_ No man is an island | Josef Straka

102_ BBB – Bibliographers in Banská Bystrica | Jiřina Kádnerová

Reading and readership

105_ „Just like in Švandrlík’s Black Barons“ (witnesses of the reading’s history) | Jiří Trávníček

How libraries are built – In terms of methodology / 5

108_ Bolatice local library – how to make the authorities aware (interview with MP and mayor H. Pavera) | Marie Šedá

Public relations tales

112_ Promotion in newspapers – What journalists need | Věra Ondřichová, Kateřina Šímová

Come and read with your ears / 2

114_ The word captured in recordings | Jiří W. Procházka and Klára Smolíková

117_ Literary anniversaries April | Milan Valden

From abroad

118_ Interliber Trade Fair | Klára Truchlá

119_ From the world | Roman Giebisch

120_ Latest librarian’s literature | Monika Hrušková

 

INHALT

Thema – Umfrage von Bibliotheken

83_ Eine Untersuchung der räumlichen und technischen Ausstattung. 1. Teil | Vít Richter, Vladana Pillerová

Wie darauf

88_ Zusammenarbeit der Bibliotheken mit Wikiprojekten | Jiří Dufka

92_ Bibliotheken und Senioren | Zlata Houšková

Ereignisse

94_ Von Teplice nach Hradec Králové (1973–2016). Vierzig Jahre der Treffen der Bibliothekare aus Galerien und Museen in Tschechien

| Alena Petruželková, Štěpánka Běhalová

99_ Konferenz Ins Schwarze 2017 orientierte auf die junge Generation | Petra Rašková

100_ Kein Mensch ist eine Insel | Josef Straka

102_ BBB – Bibliographer in Banská Bystrica | Jiřina Kádnerová

Lesen und Leserschaft

105_ „Genau wie bei Švandrlík in Schwarzen Baronen“ (Zeugen der Leserhistorie) | Jiří Trávníček

Wie weckt man Bibliotheken – Aus dem Sicht eines Bibliothekars / 5

108_ Gebietsbibliothek in Bolatice oder Wie weckt man Stadtvertreter (ein Gespräch mit dem Parlamentarier und dem Bűrgermeister H. Pavera) | Marie Šedá

Märchen über public relations

112_ Werbung in Zeitungen oder Was ein Journalist braucht | Věra Ondřichová, Kateřina Šímová

Lessen wir durch Ohren / 2

112_ Ein Wort in der Aufnahme gegriffen | Jiří W. Procházka und Klára Smolíková

117_ Literarische Jahrestage April | Milan Valden

Aus dem Ausland

118_ Interliber Messe | Klára Truchlá

119_ Aus der Welt | Roman Giebisch

120_ Neuerscheinungen der Bibliothekarischen Literatur | Monika Hrušková


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2