TÉMA: Digitální data

BLANKA KONVALINKOVÁ konvalinkova@kvkli.cz

VÁCLAV KŘÍČEK kricek@kvkli.cz

Digitalizace v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Dnešní Krajská vědecká knihovna v Liberci shromáždila od roku 1924 velké množství germanik z Českých zemí. V roce 1954 ji však postihl velký požár, který zničil 80 % fondu. Díky solidaritě ostatních knihoven se ho podařilo částečně rekonstruovat. Od roku 1997 se v rámci programu Kramerius intenzívně věnuje ochranné digitalizaci svého fondu, od konce první dekády nového století také digitalizaci na krajské úrovni.

O knihovně a jejích fondech

Počátky Krajské vědecké knihovny v Liberci lze vystopovat do roku 1924, kdy byla otevřena její předchůdkyně Bücherei der Deutschen (Knihovna Němců). Knihovna vznikla jako národní knihovna československých Němců a do konce její existence se jí podařilo shromáždit velké množství germanik z Českých zemí, nazývaných nepřesně též sudetika. Po skončení války knihovna prodělala dva roky nejistoty své existence, až v roce 1947 byla zřízena Státní studijní knihovna v Liberci s právem povinného výtisku. Dědictví bývalé německé knihovny Bücherei der Deutschen přešlo do majetku této nově vzniklé knihovní instituce a stalo se součástí jejího fondu. Knihovnu však postihla v roce 1954 tragédie v podobě rozsáhlého požáru, který zničil 80 % fondů. Zkázy byly ušetřeny jen staré tisky a část periodik. Fond knih vydaných před rokem 1954 se podařilo rekonstruovat díky solidaritě knihoven z celého Československa – ty darovaly knihy ze svých sbírek. V případě germanik z Českých zemí se podařilo fond obnovit ze „svozů“, což byly německé knihy svezené z městských a místních knihoven, tiskáren a soukromých knihoven. Nicméně nikdy se již nepodařilo fond rekonstruovat do podoby před požárem. V současnosti Krajská vědecká knihovna v Liberci uchovává cca 10 000 exemplářů těchto „sudetik“.

Počátky digitalizace v liberecké knihovně

Liberecká knihovna se v roce 1997 připojila k programu Kramerius, jehož cílem bylo ochranné mikrofilmování a digitalizace periodik ohrožených degradací dřevitého papíru. Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR byly nafoceny noviny Reichenberger Zeitung vycházející v letech 1860 až 1938. Následně se přikročilo k digitalizaci mikrofilmů. Digitalizace se již realizovala z větší části v programu Veřejné a informační služby knihoven, jehož součástí se stal program Kramerius jako VISK 7. Liberecká knihovna se rozhodla pokračovat v digitalizaci regionálních periodik prostřednictvím výše zmiňovaného programu VISK 7. Postupně byly digitalizovány novinové tituly Naše hory, Stráž severuCesta míru. Na konci první dekády nového století se začínal rýsovat projekt krajské digitalizace, na kterém začala knihovna intenzivně pracovat.

Ukázky digitalizovaných dokumentů 1 (Zdroj: KVK v Liberci) Ukázky digitalizovaných dokumentů 2 (Zdroj: KVK v Liberci) Ukázky digitalizovaných dokumentů 3 (Zdroj: KVK v Liberci)

Krajská digitalizace

Krajská digitalizace probíhala v rámci projektu Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji, který se dělil na dvě části. První se věnovala vybudování Technologického centra pro Liberecký kraj, jehož součástí mělo být i datové úložiště. Druhá část byla věnována digitalizaci dokumentů s vyčleněnou částkou 10 000 000 Kč. Na začátku realizátoři projektu počítali s účastí více organizací zřizovaných Libereckým krajem, ale nakonec v projektu setrvala jen naše knihovna.

Nejprve jsme počítali s digitalizací 500 000 stran dokumentů, z nichž 100 000 stran bylo vyčleněno na novinové formáty. Od samého počátku jsme chtěli kompletně zdigitalizovat především fond germanik z Českých zemí, který obsahuje celou řadu dokumentů vypovídajících o životě zdejšího německého obyvatelstva. Současně fond obsahuje řadu dokumentů vztahujících se k našemu regionu.

Výběrové řízení na dodavatele digitalizace dokumentů proběhlo bez větších problémů a vyhrála je firma Elsyst Engineering z Vyškova. Po delších peripetiích způsobených odvoláním neúspěšných firem v části vybudování Technologického centra digitalizace započala, a to na konci listopadu 2014 s úkolem dokončit ji v listopadu 2015. Díky vysoutěžené ceně se předpokládaný počet digitalizovaných stran zvedl na 1 000 000. Tato situace se stala pro knihovnu výzvou, protože bylo potřeba připravit k digitalizaci dvakrát více stran dokumentů. Každý dokument musel být doplněn o číslo ČNB a ISSN v případě periodik. Před samotnou digitalizací byly tituly zjišťovány v registru digitalizace, a pokud nebyly dosud digitalizovány, byly do registru zapsány.

Celý průběh digitalizace by nebyl úspěšný bez spolupráce s příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje (muzei v Liberci, Turnově a České Lípě) a okresními archívy v Liberci a Jablonci nad Nisou, díky nimž jsme doplnili chybějící ročníky periodik a naskenovali zachovalejší exempláře dokumentů. Výsledek si může čtenář prohlédnout v naší digitální knihovně Kramerius přímo z pohodlí domova.

V tomto projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a z rozpočtu Libereckého kraje, se podařilo zdigitalizovat kolem jednoho milionu stran, což činí 3600 monografií a 39 titulů periodik a seriálů. Celkově se podařilo do digitální podoby převést cca 30 % fondu germanik z Českých zemí. Během krajské digitalizace jsme v knihovně přešli na verzi 5 prohlížeče Kramerius, uskutečnili nákup nového serveru, upravili a opravili spoustu záznamů v katalogu – to ostatně probíhá doposud a probíhat bude i nadále.

Současnost a budoucnost digitalizace v liberecké knihovně

V současné době v souladu s autorským zákonem zpřístupňujeme naskenované dokumenty uživatelům na stránce http://kramerius.kvkli.cz/. V případě volných děl umožňujeme přístup bez omezení, u ostatních je přístup možný pouze na počítačových stanicích v prostorách knihovny. Současně připravujeme omezení přístupu k fyzickým exemplářům naskenovaných dokumentů, což bude pro některé uživatele hůře přijatelné.

V digitalizaci pokračujeme dalším zpracováváním fondu germanik z Českých zemí a regionálního fondu. Současně bychom rádi doplnili naši digitální knihovnu o replikace již naskenovaných děl z jiných knihoven a samozřejmě jsme připraveni poskytnout naše dokumenty k replikaci ostatním knihovnám.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2