Informace pro autory

Čtenář – měsíčník pro knihovny

Vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Časopis Čtenář: měsíčník pro knihovny vychází 11x ročně ve stabilním rozsahu 40 stran, v případě letního dvojčísla 60 stran. Je koncipován jako oborový časopis pro knihovnictví a informační vědu, což určuje jeho tematickou profilaci. Ta je dále ovlivněna širokou základnou odběratelů – od obecních knihoven přes městské až po univerzitní či specializované knihovny.

Uzávěrky jsou vždy na začátku měsíce předcházejícího měsíci, kdy dané číslo Čtenáře vychází (například uzávěrka pro červnové číslo je 5. května apod.). Celkový harmonogram je k dispozici níže. S ohledem na personální obsazení redakce, časový plán a závazný rozsah koncipujeme částečně k jedné uzávěrce i více čísel dopředu.

Formální požadavky na příspěvky

Materiály přijímáme v elektronické podobě na hlavní redakční e-mail ctenar@svkkl.cz v obvyklých formátech .doc, .rtf, .odt. Doporučujeme písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Příspěvky není dále třeba nijak formátovat. Uvítáme co nejčistší text. Zvýrazněte pouze název, podtitulky (tučně), odlište citace, www odkazy či názvy akcí (nejlépe kurzivou). Text zarovnejte vlevo.

Fotografie přijímáme ve formátech .jpg, .png, .gif, .tif. Zasílejte je zvlášť, prosíme o uvedení popisků, například na konci příslušného příspěvku či v mailu. Minimální rozlišení fotografií je 300 DPI.

U fotografií myslete na autorská práva. Zajistěte si souhlas autora s publikováním. Sdělte nám jeho jméno a kontakt.

Délku článků je možné domlouvat individuálně, obecně by neměly přesáhnout 10 NS. Je možné přiložit tabulky i grafy.

Citace v seznamu použité literatury a odkazy upravte podle normy ČSN ISO 690 (01 0197).

Další informace

Příspěvky jsou honorovány. Spolu s textem proto zašlete rodné číslo a číslo účtu, kam je možné honorář poslat. Pokud autor nemá účet, peníze zasíláme poštou, avšak poštovné je sráženo z honoráře. Honorář dostane autor už zdaněný 15 %, vyplácí se po publikování článku. Na požádání vystavíme daňový doklad.

Pokud publikujete v našem časopise poprvé, zašlete nám také několik údajů o sobě. Název instituce, kde působíte, oborové zaměření, publikační činnost apod.

Redakce přijímá původní dosud nepublikované texty, jestliže jste příspěvek nabídli i jiným redakcím, sdělte nám tuto informaci. Zároveň nás informujte, pokud chcete u nás publikovaný text uveřejnit v jiném periodiku. Vždy se rádi domluvíme na případných odkazech a podmínkách.

Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.

Termíny uzávěrek

Termíny uzávěrek pro zasílání příspěvků do jednotlivých čísel Čtenáře a termín expedice v roce 2018:


Odevzdání příspěvků Vychází
č. 1
4. 12. 2017 15. 1. 2018
č. 2
3. 1. 2018
19. 2.
č. 3 2. 2.
19. 3.
č. 4
2. 3.
19. 4.
č. 5
4. 4.
21. 5.
č. 6
4. 5.
18. 6.
č. 7/8              
1. 6.
31. 7.
č. 9
1. 8.
17. 9.
č. 10
3. 9.
18. 10.
č. 11
3. 10.
19. 11.
č. 12
2. 11.
17. 12.

Počátek roku 2019:


Odevzdání příspěvků Vychází
č. 1 3. 12. 2018 16. 1. 2019

č. 2

 

Krátké aktuální zprávy je možné zasílat i po uzávěrce, ale vždy po domluvě s redakcí.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2