FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

CONTENTS – INHALT

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

OD REDAKČNÍHO STOLU

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

Od redakčního stolu

TÉMA: Dětské čtenářství

Čtení dětí a čtenářská gramotnost

Jedním z velmi často diskutovaných témat ve společnosti je dětské čtenářství, možnosti jeho podpory a případné limity, na něž ve společnosti naráží. O dětské čtenářství se zajímají nejen rodiče dětí a jejich učitelé, ale také knihkupci, vydavatelé, knihovny, média. V současnosti se souběžně s pojmem čtenářství vyskytuje také pojem čtenářská gramotnost, jež souvisí s vnímáním obsahu čteného textu.

TÉMA: Institucionální digitální repozitář NTK

Rozvoj institucionálních repozitářů souvisí s rozmachem hnutí za otevřený přístup (open access) po roce 2000. Příspěvek se zabývá terminologií pojmu „digitální repozitář“, typologií dokumentů, které tvoří náplň repozitáře NTK, zpřístupňováním, ukládáním, vyhledáváním i zobrazením záznamů.

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

TÉMA: Mobilní aplikace v paměťových institucích – proč, jak a jak ne

Mobilní aplikace nás v současné době provázejí na každém kroku nebo spíš při každém pohledu… Chytrý telefon nebo tablet, do kterého si je můžete stáhnout, má už téměř každý, včetně školou povinných dítek a leckdy i jejich mladších vrstevníků, jimž rodiče přehrávají na tabletech či mobilech pohádky. Paměťových institucí – knihoven, muzeí, galerií či různých památkově chráněných objektů nebo archivů se mobilní aplikace také týkají. Už jen v tom smyslu, že s pomocí mapové mobilní aplikace si návštěvníci onu instituci najdou, další mobilní aplikace jim sdělí, jak se tam nejrychleji dostanou, a to není vše.

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

TÉMA: Dětské čtenářství

Centrum dětského čtenářství

Historie vzniku Centra dětského čtenářství sahá do roku 2009, kdy oficiálně vzniklo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Původní myšlenkou bylo vytvořit metodické centrum, které by na Moravě koordinovalo aktivity související s podporou čtenářství u dětí, bylo  by zprostředkovatelem vzdělávacích aktivit pro okolní regiony a přinášelo zajímavé podněty pro knihovnickou praxi. V současnosti má již dosah mezinárodní.

POZNÁMKA DO DIÁŘE

Jubilejní ročník ceny Vladimíra Vokolka

OD REDAKČNÍHO STOLU

Mobilní aplikace pro digitální knihovnu Kramerius

Když dnes cestujete například vlakem nebo městskou hromadnou dopravou, nemůžete si nevšimnout, že lidé kolem vás (možná podobně jako vy) drží v ruce svůj oblíbený smartphone či tablet. Rozšíření takových technologií má zajisté své výhody i nevýhody, ale je pravda, že digitálním knihovnám se díky tomu rozšiřují možnosti, jak nabídnout uživatelům a čtenářům svůj obsah. Ve světě různých operačních systémů pro mobilní telefony tedy vyvstává otázka: proč neumožnit uživatelům prohlížení digitálních dokumentů také prostřednictvím mobilních aplikací?

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

NEUŠLO NÁM

Google Books, e-knihy a čeští nakladatelé

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Dětské čtenářství

Jak se loví perly v knihovně?

Některé z vás asi tato otázka nezaskočí. Hra Lovci perel je již dost známá a po sedmiletém působení mezi čtenáři dětských knihoven ji mnohé knihovnice vyzkoušely. Proč se o ní rozepisujeme v tomto čísle Čtenáře? Po pětiletém pořádání hry v dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích máme stále více zapojených čtenářů – a ti čtou stále více knih (kolem 120 dětí ročně přečte 4500 knih!). Pro všechny, kteří hru neznají, zopakujeme pravidla hry a možnost, jak se zapojit.

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

AKTUÁLNĚ – Týden knihoven: Jubilejní dvacátý Týden knihoven

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

OD REDAKČNÍHO STOLU

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Není na co čekat! Měření efektivity knihoven v praxi

Často vzpomínám – tak jako asi i mnozí, kdo seděli ve zkoprnělém sále – na přednášku, kterou přednesl Simon May, ředitel knihovny ze Southend-on-Sea ve Velké Británii na konferenci Knihovny současnosti 2013 v Olomouci. Jeho prezentace se příhodně jmenovala Beyond the comfort of what we know, tedy zhruba Za hranice komfortní zóny poznaného. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jakou krizí financování procházejí knihovny ve Velké Británii, jak se rozpadají léta budované systémy. Nařízené úspory v oblasti knihovních služeb představují desítky procent rozpočtu, výjimkou není ani propuštění třetiny zaměstnanců. Poslední záchranu pro některé knihovny představují dobrovolníci a místní spolky, které se ony krachující knihovny snaží provozovat ve vlastní režii.

Třikrát o dobrovolnictví

V listopadu roku 2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu (EU) rozhodnutí, jímž byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Protože ani knihovny v České republice nestojí v této oblasti stranou, začali jsme hned první letošní číslo Čtenáře příspěvkem Dobrovolnictví ve veřejných knihovnách (Čtenář č. 1/2011, str. 3-6). Závěrem Evropského roku dobrovolnictví se několika články k dané problematice vracíme. Na půdě knihoven i dalších institucí se v letošním roce událo mnoho akcí, jež se k tématu dobrovolnictví vztahovaly. Nabízíme proto ohlédnutí za jednou z prvních konferencí, která nabídla pestrou mozaiku pohledů na svět dobrovolníků, a to také z důvodu, že další materiály vycházejí ze zajímavých přednášek, které na tomto setkání zazněly...

ROZHOVOR s doc. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, o. s.

„Teď se jedná o to, jak to bude dál…“

OD REDAKČNÍHO STOLU

1 2 3 4

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2