Hlavní obsah stránky

Virtuální Univerzita třetího věku – Genealogie. Hledáme své předky.

Fotogalerie Virtuální Univerzita třetího věku – Genealogie. Hledáme své předky. - portrét

Kdy: 1. 10. 2019 od 13:00 - 10. 12. 2019 do 14:30

Kde: lektorská místnost

Co: přednáška

Úspěšný kurz zimního semestru 2019 Virtuální univerzity 3. věku - Genealogie. Hledáme své předky byl zdárně ukončen všemi studenty. Už se těšíme na další! 

Semestr probíhal pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 

Přednášky odborným pohledem popisovaly dobrodružnou a poučnou cestu k rodovým kořenům.

Jednotlivé lekce proběhly. v těchto termínech:

 • 1. 10. 
 • 15. 10.
 • 29. 10.
 • 12. 11.
 • 26. 11.
 • 10. 12. 

vždy v úterý od 13:00 do 14:30 v lektorské místnosti v přízemí knihovny.

A co bylo obsahem kurzu? V šesti videopřednáškách Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph. D., předsedy České genealogické a heraldické společnosti v Praze jsme se seznámili s dějinami genealogie, zajímavými rodokmeny, starými matrikami a dalšími archivními prameny využitelnými v rodopisu. Virtuálně jsme navštívili Státní okresní archiv Praha–západ, Vojenský ústřední archiv Praha–Ruzyně, nahlédli do genetických laboratoří, kde jsme se podívali, jak se tvoří genografický test a v závěrečné přednášce jsme se dozvěděli, jak napsat rodovou kroniku a uspořádat rodový sraz.

Komu je kurz určen?

občanům České republiky:

 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)

Jak se studuje?

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku (lektorské místnosti v SVK v Kladně) 1x za 14 dní
 • studium vede vyškolený tutor
 • studenti v kolektivu sledují přednášku, kterou tutor pouští na plátno
 • po každé přednášce následuje řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma
 • test již studenti vypracují samostatně doma
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat jeden kurz nebo souběžně dva kurzy
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 300 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na společné výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz
   

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: kasalicka@svkkl.cz

Kapacita kurzu: 12 osob.

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.