Hlavní obsah stránky

Virtuální Univerzita třetího věku – Genealogie. Hledáme své předky.

Fotogalerie Virtuální Univerzita třetího věku – Genealogie. Hledáme své předky. - portrét PRÁVĚ PROBÍHÁ

Kdy: 1. 10. 2019 od 13:00 - 10. 12. 2019 do 14:30

Kde: lektorská místnost

Co: přednáška

Též občas s nostalgií vzpomínáte na školní léta? Máte chuť se vzdělávat a učit se novým věcem? Přijďte usednout do lavic s námi.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně se od letošního roku stala konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze otevíráme další studijní semestr:

GENEALOGIE. HLEDÁME SVÉ PŘEDKY.

Přednášky odborným pohledem popisují dobrodružnou a poučnou cestu k rodovým kořenům

Jednotlivé lekce budou probíhat v těchto termínech:

 • 1. 10. 
 • 15. 10.
 • 29. 10.
 • 12. 11.
 • 26. 11.
 • 10. 12. 

vždy v úterý od 13:00 do 14:30 v lektorské místnosti v přízemí knihovny.

Přihlašovat se je možné od 1. 9.  do 20. 9. 2019 na pracovišti informačních služeb v prvním patře.

A na co se v tomto semestru můžete těšit? V šesti videopřednáškách Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph. D., předsedy České genealogické a heraldické společnosti v Praze se seznámíte s dějinami genealogie, zajímavými rodokmeny, starými matrikami a dalšími archivními prameny využitelnými v rodopisu. Virtuálně navštívíte Státní okresní archiv Praha–západ, Vojenský ústřední archiv Praha–Ruzyně, nahlédnete do genetických laboratoří, kde se podíváte jak se tvoří genografický test a v závěrečné přednášce se dozvíte, jak napsat rodovou kroniku a uspořádat rodový sraz.
Pojďme společně pátrat po svých předcích.
 

Komu je kurz určen?

občanům České republiky:

 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)

Jak se studuje?

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku (lektorské místnosti v SVK v Kladně) 1x za 14 dní
 • studium vede vyškolený tutor
 • studenti v kolektivu sledují přednášku, kterou tutor pouští na plátno
 • po každé přednášce následuje řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma
 • test již studenti vypracují samostatně doma
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat jeden kurz nebo souběžně dva kurzy
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 300 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na společné výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz
   

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: kasalicka@svkkl.cz, pavlik@svkkl.cz.

Kapacita kurzu: 12 osob.

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.